ECB Europeiska centralbanken utesluter inte längre höjningar och tillkännager en omkalibrering av politiken

Det har förekommit rapporter om att vissa ECB-ledamöter anser att räntehöjningar inte kan uteslutas i år. Detta skulle stämma överens med Lagardes uttalande om att situationen har förändrats. Dessutom uppger samma källor att det kan bli en omkalibrering av penningpolitiken efter de nya prognoserna i mars, vilket också stämmer överens med rapporter från Lagarde, som uppgav att prognoserna kommer att vara avgörande för att ytterligare bedöma situationen och fatta beslut.

Minns att marknaden för närvarande prissätter en höjning med 0,4 procentenheter i slutet av året. EURUSD efter uppkomsten av denna information attackerar återigen området kring 1,1400.

EURUSD överskrider återigen nivån 1,1400.

 

Recensioner

Marknadsnyheter